Προτείνουμε

Adapter

110-0152
2.42  (3.00  Με ΦΠΑ)  
 • EZ-NF2NF
N Female to N Female adapter.   Σύνδεσμοι Προϊόντος: Dimensions      Specifications Connector Body Nickel Plated...

117-1034
4.07  (5.05  Με ΦΠΑ)  
 • EZ-NM2NFRA
N Male to N Female right Angle adapter.   Σύνδεσμοι Προϊόντος: Dimensions      Specifications Connector Body Nickel Plated...

110-0151
3.49  (4.33  Με ΦΠΑ)  
 • EZ-NM2NM
N Male to N Male adapter.   Σύνδεσμοι Προϊόντος: Dimensions      Specifications Connector Body Nickel Plated Center...

117-0262
3.36  (4.17  Με ΦΠΑ)  
Μετατρέψτε οποιαδήποτε συσκευή με έξοδο R-TNC σε R-SMA Μale....

000116
2.11  (2.62  Με ΦΠΑ)  
 • EZ-RPSMAF2NF
RP-SMA Female to N-Type Female adapter.   Σύνδεσμοι Προϊόντος: Dimensions    Specifications Connector Body Nickel Plated...

117-0370
3.36  (4.17  Με ΦΠΑ)  
 • EZ-RPSMAF2NM
RP-SMA Female to N-Type Male adapter.   Σύνδεσμοι Προϊόντος: Dimensions    Specifications Connector Body Nickel...

117-1007
3.36  (4.17  Με ΦΠΑ)  
 • EZ-RPSMAF2RPSMAF
RP-SMA Female to RP-SMA Female adapter.   Σύνδεσμοι Προϊόντος: Dimensions    Specifications Connector Body Gold...

117-1009
3.36  (4.17  Με ΦΠΑ)  
 • EZ-RPSMAM2RPSMAM
RP-SMA Male to RP-SMA Male adapter.   Σύνδεσμοι Προϊόντος: Dimensions    Specifications Connector Body Gold...

002580
7.00  (8.68  Με ΦΠΑ)  
This connector has a RPSMA male plug in one end and a SMA female in the other. Connector Type SMA-F RPSMA-M  

002579
7.00  (8.68  Με ΦΠΑ)  
This connector has a SMA male plug in one end and a RPSMA female in the other. Connector Type SMA-M RPSMA-F

117-0879
3.36  (4.17  Με ΦΠΑ)  
 • EZ-SMAF2NF
SMA Female to N Female adapter.   Σύνδεσμοι Προϊόντος: Dimensions      Specifications Connector Body Nickel Plated...

117-1127
3.36  (4.17  Με ΦΠΑ)  
 • EZ-SMAF2NM
SMA Female to N Male adapter.   Σύνδεσμοι Προϊόντος: Dimensions      Specifications Connector Body Nickel Plated...

117-1010
2.00  (2.48  Με ΦΠΑ)  
 • EZ-SMAF2SMAF
SMA Female to SMA Female adapter.   Σύνδεσμοι Προϊόντος: Dimensions      Specifications Connector Body Gold Plated...

117-0449
3.36  (4.17  Με ΦΠΑ)  
 • EZ-SMAM2NF
SMA Male to N Female adapter.   Σύνδεσμοι Προϊόντος: Dimensions      Specifications Connector Body Nickel Plated...

117-0649
3.36  (4.17  Με ΦΠΑ)  
 • EZ-SMAM2NM
SMA Male to N Male adapter.   Σύνδεσμοι Προϊόντος: Dimensions      Specifications Connector Body Nickel Plated Center...

117-1008
2.00  (2.48  Με ΦΠΑ)  
 • EZ-SMAM2SMAM
SMA Male to SMA Male adapter.   Σύνδεσμοι Προϊόντος: Dimensions      Specifications Connector Body Gold Plated...