Σεμινάρια - Training

 

MTCNA-Greek
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]  
MTCNA - MikroTik Certified Network Associate Εγκεκριμένη εκπαίδευση MTCNA στην Ελλάδα. Ο στόχος των μαθημάτων είναι να διδαχθεί ύλη, σχετική με τις βασικές λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά του RouterOS. Διάρκεια μαθημάτων  3 ημέρες . Ημερομηνίες : Ανοιχτές...

MTCRE-Greek
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]  
MTCRE - MikroTik Certified Routing Engineer Εγκεκριμένη εκπαίδευση MTCRE στην Ελλάδα. Ο στόχος των μαθημάτων είναι να διδαχθεί ύλη, σχετική με τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά του RouterOS στο Routing. Διάρκεια μαθημάτων  2 ημέρες . Ημερομηνίες : Ανοιχτό...

MTCTCE-Greek
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]  
MTCTCE - MikroTik Certified Traffic Control Engineer Εγκεκριμένη εκπαίδευση MTCTCE στην Ελλάδα. Ο στόχος των μαθημάτων είναι να διδαχθεί ύλη, σχετική με τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά του RouterOS στο Traffic Control. Διάρκεια μαθημάτων  2 ημέρες . Ημερομηνίες...

MTCUME-Greek
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]  
MTCUME - MikroTik Certified User Management Engineer Εγκεκριμένη εκπαίδευση MTCUME στην Ελλάδα. Ο στόχος των μαθημάτων είναι να διδαχθεί ύλη, σχετική με Hotspot / Radius / Tunnels του RouterOS. Διάρκεια μαθημάτων  2 ημέρες . Ημερομηνίες : Πρόγραμμα : 09:00 -...

MTCWE-Greek
[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]  
MTCWE - MikroTik Certified Wireless Engineer Εγκεκριμένη εκπαίδευση MTCWE στην Ελλάδα. Ο στόχος των μαθημάτων είναι να διδαχθεί ύλη, σχετική με τις λειτουργίες Wireless του RouterOS. Διάρκεια μαθημάτων  2 ημέρες . Ημερομηνίες : Πρόγραμμα : 09:00 - 17:00...