Ειδικές Εφαρμογές

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
Ruckus Wireless, ZoneFlex 2741
The Smartest 802.11g Outdoor Wi-Fi Access Point There Is, Delivering Range, Reliability with Dynamic Beamforming No high-end wireless system or...

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
Ruckus Wireless, ZoneFlex 2942
The World’s Smartest 802.11g Access Point with Adaptive Wi-Fi Signaling, Reliable Meshing and Automatic Interference Avoidance ZoneFlex...

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
Ruckus Wireless, ZoneFlex 7025
Multiservice 802.11n Wired/Wireless Wall Switch The ZoneFlex 7025 integrates high speed 2.4GHz 802.11n Wi-Fi technology with wired Ethernet ports...

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
Ruckus Wireless, ZoneFlex 7300 Series
High Performance, 802.11n Mid-Range Smart Wi-Fi Access Points with Dynamic Beamforming View the 7343 Wi-Fi Certification View the...

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
Ruckus Wireless, ZoneFlex 7761-CM
The first high performance strand-mounted 802.11n Smart Wi-Fi access point with cable modem The Ruckus ZoneFlex 7761-CM is a the first...

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
Ruckus Wireless, ZoneFlex 7762
The Fastest 802.11n Outdoor Wi-Fi Access Point There is, Delivering Range, Reliability with Dynamic Beamforming The first concurrent, dual-band...

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
Ruckus Wireless, ZoneFlex 7762-AC
The most robust 802.11n Outdoor Wi-Fi Access Point available, delivering range, reliability with Dynamic Beamforming custom fit for service providers...

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
Ruckus Wireless, ZoneFlex 7762-S
World’s First Concurrent 2.4/5GHz 802.11n Sector Access Point for unprecedented range, throughput and reliability The Ruckus ZoneFlex...

[Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
Ruckus Wireless, ZoneFlex 7962
Ultra-fast and Reliable Wireless with the First Dual-Band 802.11n Smart Wi-Fi Access Point with Dynamic Beamforming Now enterprise companies can...
Up